Serwerownia jest specjalistycznym pomieszczeniem przeznaczonym do pracy sprzętu serwerowego (serwery, macierze dyskowe itp.) i sieciowego (przełączniki, routery itp.) oraz zapewniającym mu odpowiednie warunki fizyczne i środowiskowe. Wyposażona jest w urządzenia i instalacje, które gwarantują jego niezawodną, ciągłą i bezpieczną pracę, co bezpośrednio przekłada się na ciągłość działania całego systemu informatycznego.

Pomieszczenie serwerowni wyposaża się w szafy teleinformatyczne wykonane z reguły w standardzie rack 19”, o wymiarach oraz nośności zależnych od przeznaczenia danej szafy – rodzaju, ilości oraz ciężaru montowanego w niej sprzętu serwerowego i sieciowego. Budowa szaf ma na celu nie tylko ułatwienie utrzymywania sprzętu w serwerowni, zapewnieniu łatwej komunikacji czy też organizację okablowania ale również właściwego ich chłodzenia.

Komunikacja pomiędzy urządzeniami pracującymi w serwerowni zapewniona jest dzięki odpowiednio zaplanowanej instalacji okablowania strukturalnego, umożliwiającej transmisję danych zarówno w obrębie serwerowni jak i poza nią (do sieci lokalnej oraz globalnej).